Prawa autorskie - FAN FM w centrum wydarzeń Grupy RMF FAN FM
 
 
   Prawa autorskie
Żadna część serwisu internetowego FAN FM http://fanfm.strefa.pl/, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez zgody
Redakcji FAN FM.

Kopiowanie, rozpowszechnianie tej strony lub jej części bez zgody Redakcji FAN FM może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Właścicielami praw autorskich serwisu FAN FM są:
Przemysław Krupiński, Grzegorz Pękała, Tomasz Róg, Janusz i Grzegorz Nałęcz

Współwłaścicielem praw autorskich serwisu FAN FM są również spółki:
Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o., INTERIA.PL S.A.

Copyright 2000-2013 - All rights reserved

Cała zawartość strony jest własnością FAN FM, o ile nie zaznaczono inaczej. Wszelkie materiały, artykuły lub elementy graficzne na stronach serwisu FAN FM nie mogą być wykorzystywane bez zgody Redakcji FAN FM. Reprodukcja, modyfikacja, odtwarzanie materiałów zawartych na stronach jest zabronione.

Znaki towarowe oraz nazwy: "Grupa RMF", "Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.", "RMF FM", "RMF Classic", "RMF MAXXX", "INTERIA.PL S.A.", "ComArch S.A.", "Art FM Sp z o.o.", "Broker FM Sp. z o.o.", "Scena FM Sp. z o.o.", "Opera FM Sp. z o.o.", "Hotel FM Pod Kopcem", "Salvator Sp. z o.o.", "Region Sp. z o.o.", "Multimedia Sp z o.o." są zastrzeżone przez właścicieli odpowiednich instytucji.

Logo FAN FM jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Logo powstało dzięki uprzejmości i zgodzie "Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o."

Wszelkie materiały przekazane dzięki uprzejmości pracowników spółek Grupy RMF są własnością tych spółek.

Wszystkie materiały promocyjne, marketingowe, reklamy spółek Grupy RMF są własnością odpowiednich spółek. Redakcja FAN FM stara się by wszystkie zawarte na stronie informacje były prawdziwe, jednak nie gwarantuje aktualności oraz kompletności tych informacji. Redakcja FAN FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za szkody materialne, moralne oraz cywilne, które mogą wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją na niniejszych stronach. Strony FAN FM mogą zawierać linki do innych stron w Internecie, które nie są własnością FAN FM. W takim przypadku Redakcja FAN FM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność i treści przedstawione na tych stronach. Redakcja FAN FM rezerwuje sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń, bez podania przyczyn i w dogodnym dla siebie terminie, zgodnie z prawem autorskim obowiązującym na terenie III Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:
Dz. U. 1994r. Nr 24 poz 83


  Hosted by STREFA.INTERIA.PL     Subskrypcja | Redakcja FAN FM | Napisz