Historia BLUE FM - FAN FM w centrum wydarzeń Grupy RMF FAN FM
 
 
   Historia BLUE FM
Początki istnienia BLUE FM sięgają 1992 r. Wtedy to powstała Fundacja "Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej" w Gdowie. Jej twórcą był 16-letni wówczas Eryk Woźniak. Jego największym marzeniem było samodzielne stworzenie lokalnego radia. Ze względu na fakt, że nie posiadał dowodu osobistego, namówił najbliższą rodzinę do założenia Fundacji. Po uchwaleniu ustawy o Radiofonii i Telewizji, Fundacja wzięła udział w procesie koncesyjnym i na mocy decyzji Przewodniczącego KRRiT uzyskała w 1995 roku koncesję (nr 133/95-R) na nadawanie programu radiowego pod nazwą "BLUE FM".

Pierwsza próbna audycja BLUE FM została nadana na częstotliwości 103,50 MHz w dniu 2 maja 1995 r. z podkrakowskiej miejscowości Łazany, gdzie w prywatnym domu urządzono redakcję i studio stacji. W grudniu 1995 r. zmieniono częstotliwość nadawania na 97,70 MHz.

W grudniu 1997 r. KRRiT przyznała BLUE FM dodatkową częstotliwość 70,58 MHz. W 1998 r. przeniesiono lokalizację stacji nadawczej do Biskupic, a w 2001 r. do Krakowa. W okresie od 2000 do 2001 dwukrotnie zwiększano moc nadawczą stacji (najpierw do 0,3 kW, a ostatecznie do 1 kW). W 1999 r. została nawiązana współpraca z RMF FM. W lecie tego roku BLUE FM wprowadziło się na Kopiec Kościuszki.

Kolejne zwiększenie zasięgu BLUE FM miało miejsce na początku 2000 r., kiedy to nawiązano współpracę programową z Radiem ŁAN z podkrakowskich Proszowic, które na częstotliwości 96,70 MHz rozpoczęło nadawanie programu pod nazwą BLUE FM Proszowice.

Założyciel stacji - Eryk Woźniak, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczał, że jego stacja na początku 2002 r. będzie drugą po ogólnopolskim RMF FM, a pierwszą lokalną stacją radiową w Krakowie. Wywodzący się z podkrakowskich miejscowości młodzi ludzie, udowodnili, że doskonale mogą realizować swoje życiowe plany. Oczywiście nie udałoby się to bez udziału Krajowej Rady, która przez cały czas wspierała BLUE FM swoimi decyzjami. Działo się tak jednak do czasu ... W 2002 r. KRRiT dwukrotnie odmówiła przyznania koncecji BLUE FM i mimo natychmiastowej reakcji osobistości świata polityki, kultury, mediów i przede wszystkim wsparcia słuchaczy radia, Rada przyznała koncecję warszawskiej sieci muzycznej.

W ostatnim okresie istnienia, BLUE FM okrzyknięto radiem o największej dynamice rozwoju i najlepiej wyposażoną technicznie lokalną stacją w Polsce. Program BLUE FM transmitowany był w wersji STEREO i RDS z nadajników umieszczonych w Krakowie i Pietrzejowicach (koło Proszowic), a także za pośrednictwem sieci Internet. W zasięgu nadawania stacji było ponad 1,2 miliona potencjalnych odbiorców. Radio tworzyli młodzi, kreatywni ludzie, którzy poświęcali się pracy z wielkim oddaniem i pasją.

BLUE FM umarło 10 października 2002 r. W tym dniu wyłączono nadajnik stacji. Od września tego samego roku na częstotliwości 97,70 MHz nadawano odgłosy z krakowskich Plant. W związku z tym, że niektórzy pracownicy BLUE FM znaleźli pracę w Radiu Region radioodbiorniki wyposażone w system RDS przez pewien czas automatycznie przestrajały częstotliwość na 96.70 MHz.

Na kilka dni testowy sygnał radiowy Fundacji "Rozwój Kultury Ziemi Gdowskiej" pojawił się w grudniu 2003 r. Podstawą prawną był wyrok z dnia 4 grudnia tego samego roku. W procesie, który toczył się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Fundacja domagała się unieważnienia w całości, decyzji Przewodniczącego KRRiT z 2002 roku. Tak też się stało. 11 grudnia na mocy porozumienia zawartego między KRRiT a Fundacją i nadawcą programu ESKA, na częstotliwości 97.70 MHz nastała cisza. W maju 2004 roku Krajowa Rada kolejny raz przyznała koncesję Esce.

Fragmenty tekstu pochodzą z publikacji BLUE FM, którą wydano po pierwszej odmowie przyznania koncesji przez KRRiT.


  Hosted by STREFA.INTERIA.PL     Subskrypcja | Redakcja FAN FM | Napisz