Regulamin Noworocznego Konkursu FAN FM - FAN FM w centrum wydarzeń Grupy RMF FAN FM
 
 
   Regulamin Noworocznego Konkursu FAN FM
1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy FAN FM http://fanfm.strefa.pl

2. Konkurs odbywać się będzie od dn. 29.12.2014r. do dn. 31.12.2014r. do godz. 23:59.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. W konkursie nie mogą brać udziału autorzy serwisów FAN FM i ich rodziny.

4. By wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość e-mail zawierającą odpowiedź na pytanie konkursowe oraz dane uczestnika konkursu na podany przez organizatorów adres e-mail.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

6. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Redakcję serwisu FAN FM w dniu 1 stycznia 2015r. według następujących zasad:
- "Nagrodę Główną" otrzymuje każdy uczestnik, który prawidłowo wytypuje piosenki oraz ich poprawną kolejność w pierwszej trójce wyników plebiscytu Przebój Roku RMF FM.
- "Nagrodę Pocieszenia" otrzymuje co najwyżej pięciu uczestników wybranych w drodze losowania, którzy prawidłowo wytypowali co najmniej jedną piosenkę wraz z poprawnym miejscem w pierwszej trójce wyników plebiscytu Przebój Roku RMF FM.

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do jednej nagrody.

8. Wysyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez FAN FM w celu realizacji jego ewentualnych praw do nagród oraz w celach marketingowych (publikacja imienia i nazwiska osoby otrzymującej nagrodę na stronach FAN FM http://fanfm.strefa.pl), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

9. Po rozstrzygnięciu konkursu dane osobowe zostaną skasowane z bazy danych FAN FM. FAN FM oświadcza, że nie przekaże owych danych osobowych żadnej firmie ani żadnej osobie fizycznej spoza grona autorów serwisu FAN FM.

10. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez przysłanie pisemnego wniosku do jednego z autorów serwisu FAN FM.

11. Nagrodzone osoby zostaną bezzwłocznie poinformowane o wygranej poprzez e-mail lub telefonicznie.

12. Nagrodami są:
- jako Nagroda Główna: Zestaw gadżetów promocyjnych Radia RMF FM, w skład którego wchodzą: kubek, puzzle, buffka, smycz i/lub koszulka.
- jako Nagroda Pocieszenia: Zestaw gadżetów promocyjnych Radia RMF FM, w skład którego wchodzą: buffka, smycz i/lub koszulka, i/lub puzzle.

13. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

14. W przypadku braku danych uczestnika lub/i braku odpowiedzi uczestnika na wiadomość o wygranej z prośbą o podanie danych kontaktowych, jeśli są one potrzebne, prawo do nagrody przepada w terminie doby od dnia wysłania wiadomości o wygranej na adres mailowy podany przez uczestnika w zgłoszeniu.

15. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące regulaminu lub przebiegu konkursu należy dostarczyć w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: redakcja@fanfm.strefa.pl

16. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące regulaminu lub przebiegu konkursu dostarczone w prawidłowy sposób do organizatorów konkursu, autorzy serwisu FAN FM mają obowiązek rozpatrzyć w terminie nie późniejszym niż 7 dni, licząc od daty przysłania zastrzeżeń oraz poinformować zgłaszającego w formie e-mailowej o podjętej decyzji w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od jej podjęcia.

17. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Pocztą Polską w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

18. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


  Hosted by STREFA.INTERIA.PL     Subskrypcja | Redakcja FAN FM | Napisz